Ready to take flight with our crew?

Naša ekipa

Andrej Senekovič

O meni

Jernej Bojanovič

O meni

Gregor Koprivc

O meni

Ballon club Bizon brings together members who enjoy the nostalgia of free flight.

 

Balon klub BIZON je društvo, ki v vsojih vrstah združuje člane, ki uživajov nostalgiji prostega letenja. Za potrebe delovanja imamo registrirano tudi pridobitno dejavnost, s katero želimo sami ustvariti sredstva za potrebe naše primarne dejavnosti.

Naš sedež je v celjski regiji, kjer sodelujemo z Balonarskim klubom iz Vojnika, ki je na balonarskem področju zelo aktiven že 24 let. 

Sodelujemo tudi pri zagonu balonarskega centra OPA RESORT, ki je lociran v Šmartnem ob Paki.